Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łubniany obowiązane są przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wyznaczonych dla Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami, która spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT), zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” oraz uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”.

Tabela 1 Wyciąg z Uchwały NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Miejsca_zagospodarowania.jpeg

Miejsca zagospodarowania w/w odpadów z terenu Gminy Łubniany:

  • Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych w Dylakach, ul. Ozimska 1A, 46-043 Dylaki (zarządzający: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach),
  • Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów, ul. Podmiejska 69, 45-574Opole (zarządzający: Remondis Opole Sp. z o.o.),
  • Kompostownia zlokalizowana w Opolu, ul.Podmiejska69, 45-579 Opole (zarządzający Zakład Komunalny Sp. z o.o.),
  • Składowisko odpadów w Opolu, ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole, (zarządzający Zakład Komunalny Sp. z o. o.).
środa, 22-11-2017
Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka
Wizyt: 4721242
W tym miesiącu: 93550
Dzisiaj: 3896

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności