Tereny inwestycyjne

Termin: 23.01.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

  1. Określenie zakresu działania Komisji.
  2. Propozycje do planu pracy Komisji Organizacyjno - Finansowej na 2019 r.
  3. Propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.
  4. Zmiana Uchwały Nr XXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.

    PDFMateriały - dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.pdf

  5. Porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

    PDFMateriały - porozumienie z gminą Dobrzeń Wielki.pdf

  6. Sprawy bieżące.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png