Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

OŚWIADCZENIE O POWRCOIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁZEŃSTWA ROZWIĄZANEGO PRZEZ ROZWÓD

Kto może załatwić sprawę?

Rozwiedziona/y, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki przy zgłoszeniu.

Wymagane dokumenty

Dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).

Opłaty

 1. Opłata skarbowa: 11 zł Opłatę należy wnieść równocześnie z dokonaną czynnością.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

 1. Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osoby zainteresowanej - rozwiedziony/a.
 2. Czynność osobista - nie można ustanowić pełnomocnika.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć do trzech miesięcy od   uprawomocnienia się wyroku rozwodowego osobiście przed każdym kierownikiem usc w Polsce, a za granicą - przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ważne!
  Przekroczonego terminu uprawniającego do tej czynności nie można przywrócić.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.)
 2. Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie  skarbowej (Dz.U.2014.1628 j.t. z późn.zm.)

Formularz do pobrania

Nie dotyczy,

piątek, 17-08-2018
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wizyt: 6041748
W tym miesiącu: 70461
Dzisiaj: 940

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności