Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego W drodze decyzji administracyjnej

HERB

URZĄD GMINY ŁUBNIANY

Referat Spraw Obywatelskich

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-583    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: meldunki@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 9

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek:
 • „Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego”
 1. Przedłożyć do wglądu:
 • tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości,
 • oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

Opłaty

 1. Opłaty skarbowe:
  - 10 zł za wymeldowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony,
 2. Opłaty nie pobiera się  za wymeldowanie administracyjne prowadzone z urzędu.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów (do 2 miesięcy w przypadku skomplikowanego postępowania - termin może ulec przedłużeniu).

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

Decyzja jest doręczana stronom postępowania listownie za poświadczeniem odbioru.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Formularz do pobrania

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO

wtorek, 25-09-2018
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wizyt: 6237523
W tym miesiącu: 122538
Dzisiaj: 3223

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności