Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Zbiórka odpadów selektywnych w workach

Właściciele nieruchomości, gdzie zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób selektywny

Realizując uchwałę Nr XV/106/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany, właściciele nieruchomości, gdzie zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób selektywny otrzymują bezpłatnie zapas worków na odpady zbierane selektywnie na okres od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku w ilości:

  • 12 sztuk (od 1 do 4 mieszkańców) lub 24 sztuki (od 5 mieszkańców) worków żółtych na: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
  • 12 sztuk worków zielonych na: szkło,
  • 12 sztuk worków niebieskich na: papier.

Dodatkowe worki (w kolorach: żółty, zielony, niebieski) właściciel może odebrać w Urzędzie Gminy Łubniany w pokoju nr 1.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana jest każda ilość odpadów zbieranych selektywnie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, pod warunkiem zgromadzenia ich w workach o pojemności 120 l odpowiedniego koloru (żółtych, zielonych, niebieskich).

Zebranie zwiększonej ilości odpadów i
zamawianie jednorazowego wywozu odpadów.

Właściciel zobowiązany jest zlecić usługę wywozu dodatkowych ilości odpadów m.in.: zielonych (np.: trawa, liście), zużytych opon (np. od maszyn rolniczych), odpadów wielkogabarytowych (np. stoły, meble, łóżka, materace,) oraz odpadów z prowadzonych remontów (np.: styropian, wełna mineralna, odpady budowlane, okna, pokrycia dachowe, wanny, materiały izolacyjne), które nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpłatnie na własny koszt uprawnionej firmie. Lista Podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dostępna jest na stronie www.lubniany.pl w zakładce: Gospodarka odpadami komunalnymi.

UWAGA! Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, co wynika z art.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

piątek, 17-08-2018
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wizyt: 6041722
W tym miesiącu: 70435
Dzisiaj: 914

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności