Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - Łubniany

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Wójt Gminy Łubniany

 ZAWIADAMIA,

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w grudniu 2015 roku oddano do użytkowania odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubniany.

W związku z tym zawiadamiania się, że właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg w których ułożona jest sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Urzędu Gminy Łubniany z/s ul. Opolska 104 w Łubnianach o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do dnia 30.07.2016 r.                  

W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku w trybie administracyjnym na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przykanalika grawitacyjnego można uzyskać w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, ul Opolska 104 Łubniany, tel. 77/42 70 598; 77/42 70 593 w godz. pracy Urzędu, lub na stronie internetowej www.lubniany.pl

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

   KRYSTIAN BALDY

wtorek, 25-07-2017
Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Wizyt: 4218451
W tym miesiącu: 108157
Dzisiaj: 604

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności