Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

INFORMACJA NT. UZYSKANIA DOFINANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

logo_ops_ue.jpeg

26 lipca 2016 r. Gmina Łubniany uzyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) dofinansowanie projektu pn. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany. W ramach naboru konkursowego projekt otrzymał najwyższą punktację spośród 5 wyłonionych do dofinansowania (punktacja powyżej 91%).

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu:

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany

Realizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach, we współpracy z Partnerem projektu - podmiotem ekonomii społecznej - Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" w  Staniszczach Wielkich.

Okres realizacji projektu:

W latach 2017-2019.

Wartość projektu i dofinansowania:

 • całkowita wartość projektu: 1 852 078,80 PLN;
 • całkowita wartość dofinansowania: 1 750 213,80 PLN (blisko 95%).

Cel projektu i zadania w ramach projektu:

Stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany poprzez realizację następujących zadań:

 1. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone przez wykwalifikowany personel bezpośrednio w domach osób niesamodzielnych, głównie osób starszych oraz niepełnosprawnych;
 2. stworzenie domu dziennego pobytu w Biadaczu;
 3. wspieranie osób niesamodzielnych w pozostaniu w społeczności lokalnej gminy poprzez działania wspierające aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną osób starszych i niepełnosprawnych;
 4. wspieranie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez podnoszenie ich kwalifikacji, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz tzw. urlopy wytchnieniowe;
 5. podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi społeczności lokalnej. W projekcie weźmie udział łącznie około 200 osób - mieszkańców Gminy Łubniany, w tym osoby niesamodzielne i niepełnosprawne, a w szczególności osoby starsze:
  • objęte usługami opiekuńczymi i asystenckimi w domach;
  • objęte opieką w Domu dziennego pobytu w Biadaczu;
  • objęte tzw. urlopami wytchnieniowymi;
  • objęte działaniami aktywizacyjnymi: edukacyjnymi, kulturalnymi, zdrowotnymi;
  • opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, objęci wsparciem w postaci szkoleń i doradztwa prawnego i psychologicznego;
  • pracownicy realizatora GOPS Łubniany, objęci wsparciem w postaci szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie Aktywnego Modelu Funkcjonowania Osoby Starszej lub Niesamodzielnej.
piątek, 22-06-2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Wizyt: 5792354
W tym miesiącu: 127924
Dzisiaj: 2803

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności