Zaświadczenie/Poświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-591    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: srodowisko@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZAŚWIADCZENIE/POŚWIADCZENIE/ O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Rolnik indywidualny

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych.
  3. Oświadczenie o kwalifikacjach rolniczych.
  4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata 17 zł. uiszczona w kasie lub przelewem na konto:

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia służy zażalenie zgodnie z art. 219 KPA

Dodatkowe informacje

Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,poz.783 ze zm.)

Formularz do pobrania

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego po nowelizacji ustawy

Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu kwalifikacji rolniczych

Wniosek w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png