Referaty

Referat Oganizacyjny

Lok. nr 17, 18, 19, 25, 26
Referatem kieruje Sekretarz Gminy.

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • załatwianie obsługi prawnej Urzędu;
 • prowadzenie spraw kadrowo - osobowych;
 • obsługa Rady Gminy;
 • załatwianie spraw związanych z wdrażaniem informatyki do pracy Urzędu;
 • załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie kancelarii Urzędu;
 • prowadzenie poligrafii;
 • obsługa pocztowo - telekomunikacyjna;
 • zaopatrzenie materiałowe.          

Referat Finansowy

Lok. nr 12, 13, 14, 15, 16
Referatem kieruje Skarbnik Gminy.

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • kontrola realizacji budżetu;
 • sprawy podatkowe;
 • prowadzenie kasy Urzędu;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym; 
 • windykacja należności;
 • prowadzenie księgowości finansowo - majątkowej.       

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Lok. nr 2, 3, 4,

Do zadań pracowników referatu należą:

 • sprawy związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • sprawy budownictwa i remontów;
 • sprawy związane z wodociągami i kanalizacją;
 • sprawy związane z drogownictwem;
 • gospodarka mieszkaniowa;
 • utrzymywanie zasobów komunalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
 • sprawy związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;
 • fundusze europejskie.

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Lok. nr 1, 5, 11, 24

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • obrót (nabywanie i zbywanie) mieniem komunalnym;
 • wydawanie decyzji o podziale gruntów;
 • gospodarka rolno -leśna;
 • ochrona środowiska;
 • rekultywacja terenów;
 • nadzór nad działalnością melioracyjną;
 • profilaktyka alkoholowa;
 • działalność gospodarcza;
 • utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 • nadzór nad skazanymi przy pracach społeczno-użytecznych.               

Referat Spraw Obywatelskich

Lok. nr 9, 10

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • ewidencja ludności;
 • sprawy stanu cywilnego;
 • kancelaria tajna;
 • sprawy wojskowe;
 • dowody osobiste;
 • straże pożarne;
 • obrona cywilna.                                  

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png