Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Informacja nt. otwartych konkursów ofert

                                                                                       Łubniany, dnia 20 grudnia 2016 r.

 

RO.524.1.2016

 

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

na realizację zadań Gminy Łubniany w 2017 r.

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXII/141/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

  1. o dotację na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym zrzeszonym w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach w rozgrywkach sportowych piłki nożnej wystąpiło Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości 200 000,00 zł;
  2. o dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia wystąpił Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 196 000,00 zł.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 20.12.2016 r.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

PDF  Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2017 r.

poniedziałek, 26-06-2017
Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny
Wizyt: 4087109
W tym miesiącu: 104920
Dzisiaj: 1663

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności