Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Ogłasza się kunsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na 2017"

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Łubniany ogłasza konsultacje społeczne projektu
„Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017”
Przedmiot konsultacji: Projekt „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017”, stanowiący akt prawa miejscowego.


Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców gminy Łubniany posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Łubniany dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017”.
Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 lutego 2017 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 02 marca 2017 r. do godziny 15:00.
Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji społecznych” w terminie od dnia 21 lutego 2017 r. do dnia 02 marca 2017 r. do godziny 15:00.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lubniany.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104.


Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Łubniany posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Łubniany.
Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urząd Gminy Łubniany tel. 774 270 576, 774 270 592.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Łubniany: www.bip.lubniany.pl, www.lubniany.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II piętro, pok. 24).

PDFProjekt Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na 2017 rok.pdf
PDFzarzadzenie nr 2017.18.pdf
PDFFormularz konsultacji społecznych.pdf
DOCXFormularz konsultacji społecznych.docx
 

piątek, 21-07-2017
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Wizyt: 4199918
W tym miesiącu: 89624
Dzisiaj: 322

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności