Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Wójt Gminy Łubniany zarządzeniami Nr 38/2017 i 39/2017 z dnia 2016-03-15 (dostępne w BIP-ie oraz na stronie w zakładce gmina – oświata – rekrutacja) ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany na rok szkolny 2017/2018.

Kryteria naboru do ww. przedszkoli i szkół na rok szkolny 2017/2018 określają uchwały Rady Gminy Łubniany:

  1. PDF    Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-02-2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
  2. PDF  Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-02-2017 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się od 20 marca 2017 roku i zakończy się 31 marca 2017 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dotyczące naboru dostępne są w każdym przedszkolu.

Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w siedzibie przedszkola bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.

Przyjęć dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Wzór deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.


PDF    Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Łubniany z dnia 15-03-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych (dotowanych) przez gminę Łubniany
PDF    Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Łubniany z dnia 15-03-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany

piątek, 21-07-2017
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Wizyt: 4199905
W tym miesiącu: 89611
Dzisiaj: 309

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności