Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

INFORMACJA DOT. UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (VIII NABÓR)

W ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 47/2017/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany - VIII nabór”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15 735,91 zł. Kwota dotacji wyniosła 13 375,52 zł, z czego kwota 7 867,95 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 5 507,57 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 2 360,39 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 24,900 Mg (2 132,90 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 10 posesji położonych na terenie Gminy Łubniany.

azbest.jpeg

piątek, 17-08-2018
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wizyt: 6041776
W tym miesiącu: 70489
Dzisiaj: 968

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności