Kościół pw. Św. Barbary w Kolanowicach

Logo projektu

Zadanie:  „System wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym kościele pw. Św. Barbary w Kolanowicach”.

W ramach zadania pn. „System wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym kościele pw. Św. Barbary w Kolanowicach” przewidziano wykonanie w drewnianym kościele systemów sygnalizacji włamania i pożaru.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez brak barier architektonicznych, ponadto po realizacji projektu zostanie zamieszczona przy nich informacja o zabytkach, w formach przyjaznych osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Zadanie będzie realizowane przez Parafię pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach.

Postęp prac:

  1. W dniu 16.08.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczonym na zadanie pn.:  „Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” w ramach którego zadnie częściowe nr IV obejmowało roboty na kościele w Kolanowicach. Przetarg został unieważniony dnia 22.08.2017 r.
  2. W dniu 24.08.2017 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn: „Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa” w ramach którego zadnie częściowe nr III obejmowało roboty na kościele w Kolanowicach.
  3. W dniu 08.09.2017 r. dokonano otwarcia ofert. Na zadanie częściowe nr III wpłynęły 4 oferty.
  4. Po dokonaniu badania i oceny ofert w dniu 21.09.2017 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego „SUPON” Sp. z o.o. z/s. 45-310 Opole ul. Ozimska 182.
  5. W dniu 02.10.2017r. podpisano umowy z Wykonawcą zadania i Inspektorem nadzoru inwestorskiego i przekazano wykonawcy prawo do obiektu w celu realizacji zadania.
  6. Dokonano zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robot.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze.

Kościół pw. Św. Barbary w Kolanowicach

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png