Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Zaproszenie do udziału w projekcie - Zmiany to szanse.

               Projekt "Zmiany to szanse" wspófinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 - "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

                Celem projektu "Zmiany to szanse" jest nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych oraz dostosowanie ich potrzeb pozarolniczego regionalnego rynku pracy przez 60 osób planujących odejść z rolnictwa z własnej inicjatywy, zamieszkałych na terenach wiejskich województwa opolskiego.

                Projekt skierowany jest do rolników i ich domowników, ubezpieczonych w KRUS i zamieszkałych w gminie wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców, w województwie opolskim. W ramach projektu zorganizowany zostanie następujący BEZPŁATNY cykl szkoleniowy:
82.  Doradztwo zawodowe (8 h)
83.  Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy (24 h)
84.  Szkolenia zawodowe do wyboru (120 h):
         -  profesjonalny sprzedawca
         -  profesjonalny kucharz małej gastronomii.

                 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 518 323 867 (Agnieszka Wojciechowska), bądź na stronie internetowej www.zmianytoszanse.pl

piątek, 17-08-2018
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wizyt: 6041699
W tym miesiącu: 70412
Dzisiaj: 891

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności