Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Rozporządzenie Nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOLU

z dnia 21 listopada  2017 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust.3 oraz art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1855) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom lub zarządcą obwodów łowieckich , położonych na obszarze gmin Dąbrowa, Niemodlin, Popielów, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Tułowice, Tarnów Opolski, Ozimek, Chrząstowice, Turawa, Opole, Łubniany na terenie powiatu opolskiego nakazuje się:

1) przeprowadzenie w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 grudnia 2017 r. odstrzału sanitarnego dzików na obszarze:

  1. obwodu łowieckiego nr 59 Koło Łowieckie Nr 1 "Jeleń" Niemodlin w ilości 5 szt;
  2. obwodu łowieckiego nr 37 Koło Łowieckie Nr 2 "Łoś" w ilości 25 szt.;
  3. obwodu łowieckiego nr 61 Koło Łowieckie Nr 4 "Knieja" w Opolu w ilości 12 szt.;
  4. obwodu łowieckiego nr 41 Koło Łowieckie Nr 5 "Odra" Opole w ilości 23 szt.;
  5. obwodu łowieckiego nr 64 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 8 "Żubr" w ilości 181 szt.;
  6. obwodu łowieckiego nr 39, 40 Koło Łowieckie Nr 10 "Szarak" w Opolu w ilości 2 i 7 szt.;
  7. obwodu łowieckiego nr 43 Koło Łowieckie "Jeleń" w Zabrzu w ilości 53 szt.;
  8. obwodu łowieckiego nr 62 Koło Łowieckie Nr 3 Dzik w ilości 56 szt.;
  9. obwodu łowieckiego nr 63 Koło Łowieckie Nr 11 "Cietrzew" w Opolu w ilości 202 szt.;

2) niezwłoczne dostarczanie odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu.

3) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez utylizację lub  przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego;

4)niezwłoczne zgłaszanie  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Opolu każdego padłego dzika lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej dzików.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Dąbrowa, Niemodlin, Popielów, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Tułowice, Tarnów Opolski, Ozimek, Chrząstowice, Turawa, Opole, Łubniany i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu opolskiego reguluje wykonanie odstrzału sanitarnego na obszarze tego powiatu w gminach Dąbrowa, Niemodlin, Popielów, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Tułowice, Tarnów Opolski, Ozimek, Chrząstowice, Turawa, Opole, Łubniany. Wprowadzenie takiego odstrzału na terenie obwodów łowieckich nr 59, 37, 61, 41, 64, 39, 40, 43, 62, 63 dzierżawionych przez: Koło Łowieckie Nr 1 "Jeleń" Niemodlin, Koło Łowieckie Nr 2 "Łoś", Koło Łowieckie Nr 4 "Knieja" w Opolu, Koło Łowieckie Nr 5 "Odra" Opole, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 8 "Żubr", Koło Łowieckie Nr 10 "Szarak" w Opolu, Koło Łowieckie "Jeleń" w Zabrzu, Koło Łowieckie Nr 3 Dzik, Koło Łowieckie Nr 11 "Cietrzew" w Opolu ma na celu stałe obniżanie populacji dzików, co ma ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. Utrzymanie liczebności  populacji dzika na niskim poziomie przyczyni się do ograniczenia możliwości przenoszenie wirusa afrykańskiego pomoru świń pomiędzy watahami dzików. Z uwagi na obecną sytuację epizootyczną oraz pojawienie się ryzyka rozprzestrzenienie się wirusa afrykańskiego pomoru świń wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, najpilniejsze działania wymagane są w powiatach znajdujących się wzdłuż dróg krajowych, prowadzących z przejść granicznych na wschodzie kraju oraz wzdłuż autostrad ze wschodu na zachód. Należy przyjąć, że odległość 25-35 km od głównych szlaków komunikacyjnych (w województwie opolskim – autostrada A4) jest obszarem najbardziej narażonym na wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wydanie powyższego Rozporządzenia jest działaniem prewencyjnym wynikającym z art. 45 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1855)  i ma na celu zapobiec wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń – choroby zakaźnej powodującej wielkie straty gospodarcze, wymienionej w załączniku nr 2 poz. 12 ww. ustawy.

 

piątek, 17-08-2018
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wizyt: 6041774
W tym miesiącu: 70487
Dzisiaj: 966

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności