Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów...

                                                                                       Łubniany, dnia 21 grudnia 2017 r.

 

RO.524.1.2017

 

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania
oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

  1. o dotację na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym zrzeszonym w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach w rozgrywkach sportowych piłki nożnej wystąpiło Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości 200 000,00 zł;
  2. o dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia wystąpił Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 194 000,00 zł.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 21.12.2017 r.

WÓJT

Krystian Baldy

 

PDFInformacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ....pdf

PDFInformacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ... - skan dokumentu.pdf

 

sobota, 23-06-2018
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Wizyt: 5794501
W tym miesiącu: 130071
Dzisiaj: 525

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności