Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Ogłasza się konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018”

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łubniany ogłasza konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018”

Przedmiot konsultacji: Projekt „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018”, stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców gminy Łubniany posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Łubniany dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018”.

Termin konsultacji:

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 lutego 2018 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 02 marca 2018 r. do godziny 15:00.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji społecznych” w terminie od dnia 21 lutego 2018 r. do dnia 02 marca 2018 r. do godziny 15:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lubniany.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Łubniany posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Łubniany.

Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urząd Gminy Łubniany tel. 774 270 576, 774 270 592.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Łubniany: www.bip.lubniany.pl, www.lubniany.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II piętro, pok. 24).

Wójt Gminy Łubniany

/-/ Krystian Baldy

PDF  Projekt „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2018”
PDF  Formularz konsultacji
PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu - Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na 2018 r..pdf - sprostowanie terminu zakończenia konsultacji
PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu - Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na 2018 r..pdf - sprostowanie terminu zakończenia konsultacji, skan dokumentu

środa, 15-08-2018
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli
Wizyt: 6034923
W tym miesiącu: 63636
Dzisiaj: 3178

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności