Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2018 r. - subregion opolski

Zadanie o zasięgu subregionalnym – subregion Miasto Opole, powiat opolski

 

BEZPIECZNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ! szkolenia i sprzęt dla strażaków, edukacja dzieci i seniorów

BEZPIECZNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ!- to nie tylko hasło, ale realny do wykonania plan działania w celu poprawy życia i mienia mieszkańców.

W ramach zadania przewidziano:

  1. Wyjazd studyjny członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z Opola oraz powiatu Opolskiego, połączony z częścią edukacyjną – w tym m.in. z zajęciami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  2. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego.
  3. Zakup 3 kamer termowizyjnych połączony ze szkoleniem w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.
  4. Działania promocyjno-informacyjne mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych:
  • spot TV dotyczący zagrożeń kataklizmami, zagrożenia tlenkiem węgla oraz zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych;
  • przeprowadzenie konkursu rysunkowo-plastycznego promującego bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży z Opola oraz powiatu opolskiego wraz z wystawą pokonkursową,
  • gadżety, ulotki przeznaczone dla mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa powodziowego, zagrożenia tlenkiem węgla oraz zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych,
  • cykl spotkań informacyjnych pn.: „Bezpieczni w obliczu zagrożeń” skierowanych do seniorów, dzieci, młodzieży w wieku szkolnym/przedszkolnym z terenu Opola i powiatu opolskiego, poruszających m.in. takie tematy jak: zagrożenia związane z kataklizmami naturalnymi, bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciwdziałanie oszustwom dokonywanym na szkodę osób starszych, itp.).

 Główne cele zadania:

  • kształtowanie świadomości, działania edukacyjne, promowanie odpowiednich zachowań przed  potencjalnymi lub realnymi  zagrożeniami   mieszkańców subregionu opolskiego;
  • zwiększenie zdolności interwencyjnych oraz gotowości operacyjnej wśród strażaków -ochotników, ze szczególnym uwzględnieniem ich edukacji i rozwijania prawidłowych zachowań członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

 

KAMPANIA PROMOCYJNA

OD 5 KWIETNIA 2018 r.

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW:

OD 9 DO 29 KWIETNIA 2018 r.

Informacja opublikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, na temat sposobu głosowania na zadania złożone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - https://budzet.opolskie.pl/jak-glosowac/

PNGUlotka informacyjna - 1 strona

PNGUlotka informacyjna - 2 strona
 

 

środa, 26-09-2018
Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wizyt: 6240526
W tym miesiącu: 125541
Dzisiaj: 1221

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności