Infrastruktura

INFRASTRUKTURA DROGOWA :

System komunikacyjny gminy tworzy:

Układ kolejowy - trasy linii kolejowych 2-giej klasy:

 • nr 293 Jełowa - Kluczbork - nieczynna;
 • nr 301 Opole Gł. - Jełowa - Namysłów - nieczynna;

Układ drogowy:

 • droga krajowa nr 45, Opole - Łódź - III klasy technicznej, o znaczeniu międzyregionalnym;
 • droga wojewódzka nr 461 Kup - Jełowa;
 • drogi powiatowe:
  • nr 27 333 Jełowa - Tuły;
  • nr 27 702 Brynica - Czarnowąsy;
  • nr 27 703 Opole - Łubniany;
  • nr 27 722 Dąbrówka Łubn. - Zagwiździe;
  • nr 27 725 Masów - Świerkle - Dobrzeń Wlk.;
  • nr 27 726 Turawa - Łubniany;
  • nr 27 727 Kolanowice - Łubniany;
  • nr 27 728 Kolanowice - Luboszyce;
  • nr 27 743 Grabie - Kobylno;
  • nr 27 765 Biadacz - Czarnowąsy;
 • drogi gminne, których długość wynosi 121 km w tym: o nawierzchni twardej 48 km, a o nawierzchni ulepszonej 37 km.

Tak więc powiązania komunikacyjne międzygminne, połączenia z siedzibą gminy, a także miastem wojewódzkim - Opolem są korzystne.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Cały obszar gminy Łubniany jest zwodociągowany - długość sieci wodociągowej wynosi 116,8 km.

Brakuje zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych, dlatego też ścieki z obiektów komunalnych wywożone są do oczyszczalni w sąsiednich gminach. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa.

W gminie istnieje system melioracyjno - odwodnieniowy w postaci sieci rowów o łącznej długości 126,3 km.

Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne wn. 110 KV (Dobrzeń - Ozimek) oraz sieć niskich napięć. Główne zasilanie jest siecią 15 KV wyprowadzonych z GZP Opole - Zakrzów.

Teren gminy przecina gazociąg wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) relacji Opole - Kępno.

Gmina jest całkowicie objęta siecią telefoniczną , za wyjątkiem jednej ulicy ( Kosowce ) w Dąbrówce Łubniańskiej gdzie Telekomunikacja nie zapewniła warunków technicznych dla sieci. Ponadto we wszystkich sołectwach ustawione zostały aparaty telefoniczne ogólnego dostępu.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png