Informacje teleadresowe

DSC00315.jpeg

NAZWA GMINY: Łubniany         
RODZAJ GMINY: GW - Gmina Wiejska
ADRES: ul. Opolska 104
KOD: 46-024
MIEJSCOWOŚĆ: Łubniany                    

KONTAKT: 77 42 70 533                 
FAX: 77 42 15 024            
e-mail:                   
www.lubniany.pl                        

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - od godz. 8.00 do 17.00
Wtorek - Czwartek - od godz. 7.00 do 15.00
Piątek -  od godz. 7.00 do 14.00

KASA Urzędu Gminy czynna:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 16.50
Wtorek - Czwartek: od godz. 7.00 do godz. 14.50
Piątek: od godz. 7:00 do godz 13.00

Dodatkowo: Ostatni dzień miesiąca : od godz. 7.00 do godz. 13.30

Przewodniczący Rady Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od godz. 9.00 do godz. 10.00 oraz od godz. 15.00 do godz 16.00. 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków po godz. 15.00 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów.

 

                            Numery telefonów Urzędu Gminy z podziałem na poszczególne stanowiska

Funkcja lub obszar działania

Nazwisko

Imię

Nr telefonu

Pokój

e-mail

Wójt

Wąsiak

Paweł

(+48)  77 42 70 599

20

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z pracownikami drogą e-mailową:

Proszę skorzystać z opisu poniżej tabeli.

Z-ca Wójta
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Piestrak Mariusz (+48) 77 42 70 598 19

Skarbnik

Kępa-Danek

Katarzyna

(+48)  77 42 70 596

15

Sekretarz

Pośpiech

Piotr

(+48)  77 42 70 534

17

Z-ca Głównego Księgowego – Księgowość budżetowa, Finanse

Kowalczyk

Brygida

(+48)  77 42 70 572

13

Sekretariat
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Knap

Katarzyna

(+48)  77 42 70 533

17

Kierownik Referatu Promocji i Turystyki Heisig-Brzana Sylwia (+48) 77 42 70 579 26

Biuro Obsługi Rady Gminy, Archiwum Zakładowe

Wyzdak-Kołodziej

Magdalena

(+48) 77 42 70 577

22

Kadry

Fautsch

Iwona (+48) 77 42 70 576 24

Podatki - decyzje

Jarzębska

Grażyna

(+48)  77 42 70 562

14

Podatki - decyzje

Czech

Lidia

(+48)  77 42 70 562

14

Księgowość i Płace

Dzik

Henryka

(+48)  77 42 70 563

12

Księgowość budżetowa, podatek od środków transportowych

Olejnik-Drąg

Magdalena

(+48)  77 42 70 563

12

Księgowość podatkowa

Mocigemba

Krystyna

(+48)  77 42 70 572

13

Kasa

Szyndzielorz

Edyta

(+48)  77 42 70 573

16

Pomoc Administracyjna Sobota Patrycja (+48)  77 42 70 572 13
Ewidencja ludności, Dowody osobiste
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Geisler Anna (+48) 77 42 70 583 9

Urząd Stanu Cywilnego

Kochanek

Paweł

(+48)  77 42 70 582

10a

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Kubacka Andżelika (+48) 77 42 70 582 10

Obrona Cywilna

Górka

Janusz

(+48)  77 42 70 588

10b

Zamówienia publiczne, Planowanie przestrzenne

Lubiński

Józef

(+48)  77 42 70 547

2

p.o. Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Pawelec Marcin (+48) 77 42 70 547 2

Oświetlenie, Inwestycje Gminne

Świerc Joachim (+48) 77 42 70 593 3
Inspektor Janicka Daria (+48) 77 42 70 593 3

Inwestycje Gminne

Zawadzka

Patrycja

(+48)  77 42 70 597

4

Gospodarka Gruntami, Rolnictwo
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Bielecka

Agnieszka

(+48)  77 42 70 592

11

Ochrona Środowiska, Leśnictwo, Gospodarka Odpadami

Skowron

Katarzyna

(+48)  77 42 70 591

1

Ochrona Środowiska, Leśnictwo, Gospodarka Odpadami

Włodarczyk Marcin (+48) 77 42 70 591 1

Działalność Gospodarcza

Pardej

Bożena

(+48) 77 42 70 594

5

Melioracje

Kansy Sebastian (+48) 77 42 70 597 4
Informatyk

Moszner

Michał (+48) 77 42 70 578 25

Aby skontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem poczty e-mail proszę skorzystać z przedstawionego poniżej wzoru:

imie.nazwisko@lubniany.pl lub imie.nazwisko_nazwisko - w przypadku nazwisk dwuczłonowych (bez użycia polskich znaków).

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png