Rolnictwo

Na obszarze gminy najczęściej występują gleby pseudobielicowe, brunatne wyługowane i kwaśne, czarne ziemie, mady, torfowe i murszowo - torfowe. bonitacja tych gleb jest średnia i słaba - IV, V, VI klasy. Ogółem gmina posiada średnie warunki przydatności gleb dla produkcji rolnej. Wskaźnik waloryzacji rolniczej wynosi 68,5 pkt, co stawia gminę na 39 miejscu w woj. opolskim.

Głównie uprawianą rośliną jest pszenżyto, jęczmień i pszenica. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej oraz drobiu.

Zatrudnienie w rolnictwie znajduje 20 % ogółu mieszkańców. W gminie są 1524 gospodarstwa indywidualne. Większość z nich to gospodarstwa rozdrobnione, o pow. do 5 ha.

IMG_1104.jpeg

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png