Kultura

Animatorem kultury w gminie jest:


Łubniański Ośrodek Kultury
ul. Opolska 49

46-024 Łubniany
Tel. (077) 421 50 96
e-mail :
www.lodzk.opole.pl

Jego siedzibą jest obiekt, posiadający wszelkie walory funkcjonalne, które pozwalają na organizowanie różnych imprez.

Łubniański Ośrodek Kultury.jpeg


Łubniański Ośrodek Kultury - czynny od poniedziałku do piątku 8.00 - 20.00, soboty i niedziele w przypadku organizowanych imprez.

Więcej informacji nt. działalności Ośrodka na stronie www.lodzk.opole.pl

Pracownicy etatowi:

 • mgr Krystian Czech - Dyrektor
 • Anna Lebich - gł. Księgowa
 • Teresa Warzyc - Dział organizacji imprez
 • mgr Agnieszka Nalichowska – Dział promocji i upowszechniania kultury
 • Urszula Polok - starszy bibliotekarz
 • Anna Kulik - starszy bibliotekarz
 • Edyta Paprocka – starszy bibliotekarz
 • mgr Aneta Komander – bibliotekarz
 • Róża Leja - sprzątaczka/magazynier
 • Henryk Sobota - palacz

Kadra instruktorska:
 • mgr Jolanta i mgr Artur Kansy - Budzicz – kierownicy muzycznego studia instrumentalnego
 • Jerzy Czech – instruktor muzyczny
 • mgr Gabriela Dworakowska – instruktor muzyczny
 • Ewa Trąbczyńska – instruktor kółka plastycznego „Kolorowa Jaskinia”
 • mgr Joanna Duda - Kot – chórmistrz, kierownik choru „Cantilene”
 • Anna Malek – instruktor działu wokalnego
 • mgr Janusz Wyrwał – konsultant ds. muzycznych
 • mgr Katarzyna Nalewaja – instruktor Muzycznej Akademii Młodego Artysty-„MAMA”
 • mgr Dariusz Kownacki – doradca i konsultant ds. programu „MAMA”

Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach

ul. Opolska 49, tel. kontaktowy 77/421 58 11 - bibliotekarz - Urszula Polok
Godziny otwarcia : poniedziałek - 13.00-21.00; wtorek – 12.00-20.00; środa – 12.00-20.00;  czwartek od 8.00 do 16.00; piątek  od 10.00 do 18.00.   
 
Filie biblioteczne

w  Brynicy ul. Powstańców Śląskich 66, 46-024 Łubniany, tel. kontaktowy 77/421 59 92
bibliotekarz - mgr Aneta Komander
Czynna : poniedziałek - czwartek od 16.00 do 20.00;
              
w Jełowej ul. Oleska 2a, 46-025 Jełowa, tel. kontaktowy 77/421 11 54
starszy bibliotekarz - Anna Kulik
Czynna : wtorek od 13.00 do 19.00
              czwartek  od 10.00 do 16.00   

w Luboszycach ul. Kościelna  4, 46-022  Luboszyce
starszy bibliotekarz  - Anna Kulik
Czynna :  poniedziałek 15.00-19.00
środa 15.00-19.00
piatek 9.00-17.00

Wszystkie biblioteki publiczne na terenie gminy powstały w latach pięćdziesiątych.  Najwcześniej w 1945 roku założono bibliotekę w Łubnianach. W roku 1956 powstały dwie filie, w Brynicy oraz w Luboszycach, a dwa lata później w 1958 filia w Jełowej. W latach osiemdziesiątych założono w GBP oddział dla dzieci. Od 1994 biblioteka działa w strukturze Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej.
Niektórzy twórcy ludowi mieszkający i działający na terenie gminy Łubniany:
 • Jerzy Czech - Łubniany - rzeźba, malarstwo
 • Gabriela Puscz - Łubniany - zdobnictwo porcelany
 • Barbara Matyszok - Łubniany - kroszonkarstwo
 • Beata Czok - Brynica - zdobnictwo porcelany
 • Rodzina Trąbczyńskich z Dąbrówki Łubniańskiej - rzeźba, malarstwo, zdobnictwo porcelany, gobeliny
 • Maria Czech - Łubniany - hafciarstwo
 • Norbert Górski - Brynica - wyroby artystyczne z metalu, malarstwo
 • Jarosław Janicki - Masów - malarstwo, utwory literackie
 • Ludowy Zespół Wokalno - Instrumentalny ,, SILESIA " z Dąbrówki Łubniańskiej
       
Łubniański Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu znaczących  wydarzeń kulturalnych, między innymi : Koncertów Noworocznych, Przeglądu Grup Obrzędowych ,, Wodzenie Niedźwiedzia", "Chowania Basa ", Topienia Marzanny, Majowego Święta Gminy. Ponadto jest współorganizatorem organizowanych na terenie gminy letnich festynów, czy Gminnych Dożynek. Sztandarową imprezą Łubniańskiego Ośrodka Kultury jest doroczny konkurs literacki,, Ze Śląskiem na Ty ". Konkurs swym zasięgiem obejmuje prawie całe województwo opolskie, częściowo także śląskie. Kalendarz dorocznych wydarzeń kulturalnych  wzbogacają sukcesywnie wdrażane nowe przedsięwzięcia, do których zaliczyć dziś należy: "kulinarne dziedzictwo", imprezę fotograficzną pt. "Z albumu starzyków", cykl imrez z cyklu "Kultura Nocą", "Śląskie śpiewanie".
Ważną częścią działalności Ośrodka jest stale rozwijana współpraca w kontaktach z partnerami poza granicami Polski, z miastem partnerskim  Arnstein na Bawarii oraz z partnerami we Francji.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png