KOMUNIKAT 6/PD/2019 z dnia 19.11.2019 r.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.10.2019 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa, na terenie strefy miasto Opole, na której stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna): - Opole, ul. Koszyka, Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, do końca roku, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa. 1 - 50 mikrogram – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031 z późn. zm.)

Komunikat jest ważny od 19-11-2019 10:56:00 do 21-11-2019 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png