Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Informacja nt. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów  prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2013 r.

 

       Zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXII/161/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013  przekazuję informację o podmiotach ubiegających się o dotacje na określone zadania oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

 

  1. O dotację na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym Gminy Łubniany w amatorskich rozgrywkach sportowych, zakupach sprzętu w celu prowadzenia tych rozgrywek oraz szkoleniu młodzieży w tym zakresie wystąpiło Gminne Zrzeszenie ”Ludowe Zespoły Sportowe” w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, wnioskujące o przyznanie dotacji w wysokości 160.000,-zł;
  2. O dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych, usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rehabilitację oraz udostępnianiu sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji oraz obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem wystąpił Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole, wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 150.000,-zł.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19 grudnia 2012 r.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

wtorek, 25-09-2018
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wizyt: 6237703
W tym miesiącu: 122718
Dzisiaj: 3403

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności