Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

XXVII Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2010 - 2014 - 26.03.2013 r.

                                                                              Łubniany, dnia 14 marca 2013 r.

 

 

BORG/10-14

 

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

 

                                                                               ……………………………………

 

 

     Na podstawie Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )  zwołuję w dniu 26 marca  2013 r. o godz.14:00 dwudzieste siódme posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

     Posiedzenie odbędzie się w sali Łubniańskiego Ośrodka Kultury (mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnianach) ul. Opolska 53 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany na 2014 rok środków funduszu sołeckiego.
  7. Wolne wnioski.

 

  • Materiały dotyczące ww. punktów zostaną przekazane w terminie późniejszym. 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)                                                               

                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

                                                                                               Albert Wiench             

 

środa, 15-08-2018
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli
Wizyt: 6035274
W tym miesiącu: 63987
Dzisiaj: 3529

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności