Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Opłata za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na otrzymany indywidualny rachunek bankowy.

Tytuł przelewu: Opłata za odbiór odpadów, miesiąc, rok, lub okres. W razie wpłacania z rachunku bankowego zarejestrowanego na inną osobę należy w tytule wpisać również Imię nazwisko składającego deklarację.

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji należy w ciągu 14 dni złożyć do Wójta Gminy Łubniany nową deklarację i uzasadnić przyczyny zmian.

Urząd Gminy w Łubnianach informuje mieszkańców, iż od 1 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 r. poz. 87. 

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją przepisów od dnia 01.02.2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu do pełnego złotego.  

środa, 15-08-2018
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli
Wizyt: 6035294
W tym miesiącu: 64007
Dzisiaj: 3549

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności