Miejsce zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łubniany obowiązane są przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wyznaczonych dla Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami, która spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT), zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” oraz uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”.

Tabela 1 Wyciąg z Uchwały NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Miejsca_zagospodarowania.jpeg

Miejsca zagospodarowania w/w odpadów z terenu Gminy Łubniany:

  • Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych w Dylakach, ul. Ozimska 1A, 46-043 Dylaki (zarządzający: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach),
  • Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów, ul. Podmiejska 69, 45-574Opole (zarządzający: Remondis Opole Sp. z o.o.),
  • Kompostownia zlokalizowana w Opolu, ul.Podmiejska69, 45-579 Opole (zarządzający Zakład Komunalny Sp. z o.o.),
  • Składowisko odpadów w Opolu, ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole, (zarządzający Zakład Komunalny Sp. z o. o.).

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png