Ogłoszenie w sprawie zamieszczenia oferty dot. realizacji zadania publicznego ...

    Łubniany, dnia 24 października 2014 r.

 

RO.526.7.2014

 

OGŁOSZENIE

 

                   Na podstawie Art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany – ANIMATOR z Łubnian. Uwagi dotyczące oferty składać można w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej gminy, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub mailem na adres: bądź bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, pokój 18.

 

                                                                                     Wójt Gminy Łubniany

                                                                                          Krystian Baldy

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy od dnia 24.10.2014 r. do dnia …………………………………

PDFOgłoszenie - 24.10.2014 r..pdf

PDFOferta realizacji zadania publicznego -20.10.2014 r..pdf

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png