Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia Oferty Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany...

                                                                                             Łubniany, dnia 9 kwietnia 2015 r.

 

RO.526.2.2015

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany – ANIMATOR z Łubnian
dotyczącej realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt. XXII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

       Na podstawie §6 ust. 3 Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku złożonego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. XXII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza zawiadamiam, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z powyższym na zadanie z zakresu:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. XXII Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Profesora Adolfa Dygacza Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany – ANIMATOR, ul. Opolska 53,
46-024 Łubniany otrzyma dotację w wysokości 3 000,00 zł.

 

                                                                                                                          Z up. Wójta Gminy Łubniany

                                                                                                                               Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                                                  Krzysztof Urbanek

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany w dniu 9 kwietnia 2015 r.

 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png