Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego

  HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024         

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

OPŁATY SKARBOWE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

 1. Od sporządzenia aktu małżeństwa

84 zł

 1. Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC

1000 zł

 1. Od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego

33 zł

 1. Za wydanie odpisu zupełnego po wpisie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

50 zł

 1. Za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu danych

39 zł

 1. Za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu brakujących danych

39 zł

 1. Za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego

39 zł

 1. Od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego (w tym wielojęzycznego)

22 zł

 1. Od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną  do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

38 zł

 1. Od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł

 1. Za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

38 zł

 1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu

39 zł

 1. Od pełnomocnictwa

17 zł

 1. Od innych czynności urzędu stanu cywilnego

11 zł

 1. Zmiana imion i nazwisk

37 zł

 1. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.

39 zł

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png