Oświadczenie o nazwisku dziecka

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

OŚWIADCZENIE O NAZWISKU DZIECKA

Kto może załatwić sprawę?

 1. Rodzice dziecka w przypadku gdy dziecko pochodzi z małżeństwa.
 2. Małżonkowie osobiście, chcący złożyć zgodne oświadczenie, z dzieckiem,  jeżeli ukończyło 13 lat.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki.

Wymagane dokumenty

Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport)

Opłaty

 1. Od sporządzenia protokołu o nazwisku - 11,00 zł,
 2. Oświadczenie męża matki o nadaniu dziecku  jego nazwiska – zwolnione z opłaty skarbowej.
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do USC

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Oświadczenie o nazwisku dziecka, którego rodzice są małżeństwem składa się jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach jakie małżonkowie będą nosili po ślubie. Jeżeli oświadczenie takie nie zostało złożone lub rodzice chcą zmienić poprzednio złożone oświadczenie jest to możliwe przy rejestracji pierwszego dziecka.
 2. Dziecko, którego matka zawarła związek małżeński z mężczyzną który nie jest ojcem dziecka  a nosi nazwisko matki, może na skutek zgodnych o świadczeń małżonków nosić nazwisko jakie nosiłoby ich wspólne dziecko. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.
 3. Podobnie wygląda sytuacja gdy ojciec dziecka zawiera małżeństwo z kobietą która nie jest matką jego dziecka.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U.2012.788),
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (DZ. U. 2014, poz. 1741 t.j.),
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.225),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.194),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DZ.U. 2014 poz. 1628 j.t.)

Formularz do pobrania

Nie dotyczy.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png