Uroczystość „Złotych Godów”

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

UROCZYSTOŚĆ „ZŁOTYCH GODÓW’

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia może dokonać każdy, kto chce zgłosić jubileuszową parę na uroczystość.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki.

Wymagane dokumenty

  1. Odpis aktu małżeństwa jeżeli zawarte było poza Łubnianami,
  2. Dowody stwierdzające tożsamość.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

  1. Medal z okazji „Złotych Godów” przyznawany jest przez Prezydenta RP tylko raz, za przeżyte w związku małżeńskim 50 lat.
  2. USC powiadamia o dacie i godzinie uroczystości pisemnie.

Podstawa prawna

  1. Art. 19 i art. 33 ust. 2a Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 8.12.1992 (Dz.U.Nr 90, poz. 450)
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w  sprawie o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2007r Nr 151 poz.1075)

Formularz do pobrania

Nie dotyczy.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png