Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

OŚWIADCZENIE O POWRCOIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁZEŃSTWA ROZWIĄZANEGO PRZEZ ROZWÓD

Kto może załatwić sprawę?

Rozwiedziona/y, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki przy zgłoszeniu.

Wymagane dokumenty

Dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).

Opłaty

 1. Opłata skarbowa: 11 zł Opłatę należy wnieść równocześnie z dokonaną czynnością.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

 1. Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osoby zainteresowanej - rozwiedziony/a.
 2. Czynność osobista - nie można ustanowić pełnomocnika.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć do trzech miesięcy od   uprawomocnienia się wyroku rozwodowego osobiście przed każdym kierownikiem usc w Polsce, a za granicą - przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ważne!
  Przekroczonego terminu uprawniającego do tej czynności nie można przywrócić.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.)
 2. Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie  skarbowej (Dz.U.2014.1628 j.t. z późn.zm.)

Formularz do pobrania

Nie dotyczy,

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png