Spisywanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

HERB

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

SPISYWANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zamierzająca wystąpić o świadczenie emerytalno-rentowe.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się ze świadkami celem  przesłuchania i spisania zeznań.

Wymagane dokumenty

Do wglądu;

  1. Dowód osobisty  osoby ubiegającej się o udokumentowanie pracy na gospodarstwie rolnym.
  2. Dowody osobiste dwóch świadków potwierdzających  pracę na gospodarstwie rolnym, w przypadku emerytów wymagany jest odcinek emerytury-renty lub legitymacja emeryta-rencisty.

Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. 

Dodatkowe informacje

Celem dokładnego spisania okresów pracy na gospodarstwie rolnym należy przedstawić wraz z pozostałymi dokumentami – zaświadczenie/oryginał lub kserokopię/ze Starostwa Powiatowego –Wydział Geodezji i Kartografii, w Opolu pl. Wolności 7/8.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o Świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. z 1983 r. Nr 10 poz. 49 ze zm.)

Formularz do pobrania

  1. ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej
  2. ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png