Numeracja porządkowa

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: geodezja@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

NUMERACJA PORZĄDKOWA

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel lub pełnomocnik.

Termin załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
  2. Kopia mapy :zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej, projektu zagospodarowania terenu.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Właściciel lub pełnomocnik - pełnomocnictwo pisemne.

Opłaty

Nie podlaga opłacie.

Dodatkowe informacje

Odbiór zawiadomienia może być:

  • osobisty przez wnioskodawcę,
  • przez upoważnioną osobę,
  • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520).
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).

Formularz do pobrania

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png