Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: geodezja@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Użytkownik wieczysty.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przekształcenie.
  2. Aktualny odpis księgi wieczystej.

W przypadku współużytkowania wieczystego wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści danej nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

10 zł. Opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Termin załatwienia sprawy

  1. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  2. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).
  2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.).
  3. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png