Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Zbiórka odpadów selektywnych w workach

Właściciele nieruchomości, gdzie zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób selektywny

Realizując uchwałę Nr XV/106/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany, właściciele nieruchomości, gdzie zadeklarowano zbieranie odpadów w sposób selektywny otrzymują bezpłatnie zapas worków na odpady zbierane selektywnie na okres od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku w ilości:

  • 12 sztuk (od 1 do 4 mieszkańców) lub 24 sztuki (od 5 mieszkańców) worków żółtych na: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
  • 12 sztuk worków zielonych na: szkło,
  • 12 sztuk worków niebieskich na: papier.

Dodatkowe worki (w kolorach: żółty, zielony, niebieski) właściciel może odebrać w Urzędzie Gminy Łubniany w pokoju nr 1.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana jest każda ilość odpadów zbieranych selektywnie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, pod warunkiem zgromadzenia ich w workach o pojemności 120 l odpowiedniego koloru (żółtych, zielonych, niebieskich).

Zebranie zwiększonej ilości odpadów i
zamawianie jednorazowego wywozu odpadów.

Właściciel zobowiązany jest zlecić usługę wywozu dodatkowych ilości odpadów m.in.: zielonych (np.: trawa, liście), zużytych opon (np. od maszyn rolniczych), odpadów wielkogabarytowych (np. stoły, meble, łóżka, materace,) oraz odpadów z prowadzonych remontów (np.: styropian, wełna mineralna, odpady budowlane, okna, pokrycia dachowe, wanny, materiały izolacyjne), które nie są odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpłatnie na własny koszt uprawnionej firmie. Lista Podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dostępna jest na stronie www.lubniany.pl w zakładce: Gospodarka odpadami komunalnymi.

UWAGA! Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, co wynika z art.3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png