PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

W związku z upływem terminu ważności Opolskich Kart Rodziny  wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo, zawiadamia się, iż ważność Karty można przedłużyć w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, lok. 19  lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Podstawą do przedłużenia Karty jest wypełnienie przez Wnioskodawcę lub inną osobę pełnoletnią wymienioną we wniosku (widniejącą na Karcie) Oświadczenia dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w "Regulaminie wydawania i użytkowania OKRiS". Hologramy na kolejne lata można otrzymać zarówno w Urzędzie Gminy Łubniany, jak i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Przy przedłużaniu ważności Karty należy mieć ze sobą taką ilość Kart, którą wydano rodzinie, celem przedłużenia terminu ważności na każdej z nich.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png