Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Gmina Łubniany zorganizowała system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości ( rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) na których zamieszkują mieszkańcy składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104. Odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się podmiot: Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.

Gmina Łubniany nie objęła systemem odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. działka, sklep, zakład pracy)  zgłaszają odbiór odpadów komunalnych, kontaktując się z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany. Lista podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łubniany na podstawie prowadzonego rejestru Podmioty.pdf.  

Podmioty, które aktywnie świadczą usługi w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubniany:

  • Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94,
    42-224 Częstochowa tel. 774651509, 774008088
  • Elkom Sp. z o.o., ul. Norweska 11, 46-021 Brzezie k/Opola tel. 774235115
  • Eko-Trans Jan Kurowski, ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup tel. 774695274
  • Remondis Opole Sp. z o.o., Al.Przyjaźni 9, 45-573 Opole tel. 774536262

Stan na dzień 25 sierpnia 2015 r.

PDFPodmioty.pdf

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png