Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Łubnianach informuje mieszkańców, iż od 1 lutego wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 r. poz. 87. 

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją przepisów od dnia 01.02.2015 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu do pełnego złotego.  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:

PDF    Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-09-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png