Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.

Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.09.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sil i srodków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdzialania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstramalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagoposdarowania pzrestrzennego wsi Jełowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania pzrestrzennego wsi Kępa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehablitacji i Rekreacji - część południowa".

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum pzresiadkowego w Gminie Lewin Brzeski".

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png