Informacja nt. pojemników na popiół

UWAGA! W okresie od października do kwietnia każdy właściciel nieruchomości zbierający odpady w sposób selektywny zobowiązany jest do gromadzenia czystego i suchego popiołu z palenisk domowych w oddzielnych pojemnikach oznakowanych „POPIÓŁ”. Właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemnik (od 120 l do 240 l o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej zgodnej z PN-EN 840-1) w dowolnym kolorze, który należy oznaczyć napisem „POPIÓŁ”. Pojemnik z popiołem odbierany będzie w terminie odbioru pojemnika na odpady zmieszane.

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png