Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.                    Rozkład jazdy autobusów komunikacji gminnej

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH INNE USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE)

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH INNE USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE)

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba świadcząca usługi hotelarskie w innych obiektach niż hotelarskie, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwo agroturystyczne).
  2. Opis obiektu.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5) lub w formularzach do pobrania.

Opłaty

Bez opłat za zgłoszenie wpisu.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarstw wynosi 17 zł.

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Podstawa prawna

  • art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169; zm z 2015 r. poz. 1626).
Formularze do pobrania

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

Opis obiektu

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystyczne)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png