WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH INNE USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE)

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH INNE USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM (GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE)

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba świadcząca usługi hotelarskie w innych obiektach niż hotelarskie, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwo agroturystyczne).
  2. Opis obiektu.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5) lub w formularzach do pobrania.

Opłaty

Bez opłat za zgłoszenie wpisu.

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarstw wynosi 17 zł.

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Podstawa prawna

  • art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169; zm z 2015 r. poz. 1626).
Formularze do pobrania

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

Opis obiektu

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystyczne)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png