Zaproszenie do udziału w projekcie - Zmiany to szanse.

               Projekt "Zmiany to szanse" wspófinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 - "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

                Celem projektu "Zmiany to szanse" jest nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych oraz dostosowanie ich potrzeb pozarolniczego regionalnego rynku pracy przez 60 osób planujących odejść z rolnictwa z własnej inicjatywy, zamieszkałych na terenach wiejskich województwa opolskiego.

                Projekt skierowany jest do rolników i ich domowników, ubezpieczonych w KRUS i zamieszkałych w gminie wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców, w województwie opolskim. W ramach projektu zorganizowany zostanie następujący BEZPŁATNY cykl szkoleniowy:
82.  Doradztwo zawodowe (8 h)
83.  Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy (24 h)
84.  Szkolenia zawodowe do wyboru (120 h):
         -  profesjonalny sprzedawca
         -  profesjonalny kucharz małej gastronomii.

                 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 518 323 867 (Agnieszka Wojciechowska), bądź na stronie internetowej www.zmianytoszanse.pl

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png