Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Opolskiego 2018 r. - subregion opolski

Zadanie o zasięgu subregionalnym – subregion Miasto Opole, powiat opolski

 

BEZPIECZNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ! szkolenia i sprzęt dla strażaków, edukacja dzieci i seniorów

BEZPIECZNI W OBLICZU ZAGROŻEŃ!- to nie tylko hasło, ale realny do wykonania plan działania w celu poprawy życia i mienia mieszkańców.

W ramach zadania przewidziano:

  1. Wyjazd studyjny członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z Opola oraz powiatu Opolskiego, połączony z częścią edukacyjną – w tym m.in. z zajęciami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  2. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP z terenu miasta Opola i powiatu opolskiego.
  3. Zakup 3 kamer termowizyjnych połączony ze szkoleniem w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.
  4. Działania promocyjno-informacyjne mające na celu kształtowanie prawidłowych zachowań mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych:
  • spot TV dotyczący zagrożeń kataklizmami, zagrożenia tlenkiem węgla oraz zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych;
  • przeprowadzenie konkursu rysunkowo-plastycznego promującego bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży z Opola oraz powiatu opolskiego wraz z wystawą pokonkursową,
  • gadżety, ulotki przeznaczone dla mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa powodziowego, zagrożenia tlenkiem węgla oraz zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych,
  • cykl spotkań informacyjnych pn.: „Bezpieczni w obliczu zagrożeń” skierowanych do seniorów, dzieci, młodzieży w wieku szkolnym/przedszkolnym z terenu Opola i powiatu opolskiego, poruszających m.in. takie tematy jak: zagrożenia związane z kataklizmami naturalnymi, bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przeciwdziałanie oszustwom dokonywanym na szkodę osób starszych, itp.).

 Główne cele zadania:

  • kształtowanie świadomości, działania edukacyjne, promowanie odpowiednich zachowań przed  potencjalnymi lub realnymi  zagrożeniami   mieszkańców subregionu opolskiego;
  • zwiększenie zdolności interwencyjnych oraz gotowości operacyjnej wśród strażaków -ochotników, ze szczególnym uwzględnieniem ich edukacji i rozwijania prawidłowych zachowań członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

 

KAMPANIA PROMOCYJNA

OD 5 KWIETNIA 2018 r.

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW:

OD 9 DO 29 KWIETNIA 2018 r.

Informacja opublikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, na temat sposobu głosowania na zadania złożone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - https://budzet.opolskie.pl/jak-glosowac/

PNGUlotka informacyjna - 1 strona

PNGUlotka informacyjna - 2 strona
 

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png