Powstanie teren rekreacyjny w Dąbrówce Łubniańskiej.

             Dnia 18 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu została podpisana umowa w ramach programu PROW na lata 2007 – 2012 pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez p. Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego oraz p. Antoniego Konopkę – Członka Zarządu Województwa Opolskiego a Gminą Łubniany reprezentowaną przez Wójta Gminy Łubniany – p. Krystiana Baldy oraz Skarbnik Gminy Łubniany - p. Brygidę Cebula.

            W Urzędzie Gminy Łubniany złożone zostały trzy wnioski dotyczące realizacji ww. programu, m. in. wniosek z Łubnian, Grabia oraz Dąbrówki Łubniańskiej. Środki zostały przyznane na realizację terenu rekreacyjnego położonego w Dąbrówce Łubniańskiej. Pozostałe wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone pod względem merytorycznym, jednakże w obecnej chwili brak jest środków na ich wykonanie. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 25.000 zł.

            Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie malowniczego terenu rekreacyjnego położonego przy rzece Bryniczanka w Dąbrówce Łubniańskiej. Teren ten przeznaczony będzie na organizowanie festynów oraz różnego rodzaju imprez sportowych. Powstanie m.in. boisko do piłki nożnej, niewielka plaża nad rzeką Bryniczanką oraz miejsce z przeznaczeniem na grillowanie. Nowo powstały teren wokół malowniczego krajobrazu rzeki Bryniczanki będzie stwarzał możliwość do przyjemnego spędzenia czasu z rodziną, jak i przyjaciółmi.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png