Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uruchomił nowy Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Opolskiego www.mapy.opolskie.pl zrealizowany w ramach projektu "Opolskie w Internecie - system informacji przetrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego", dotyczący prezentacji danych przestrzennych, zasobów i walorów obszaru Województwa Opolskiego.

Powyższy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. Dane zawarte w portalu udostępnione są za pomocą usług danych przestrzennych (WMS, WMTS). Portal zawiera bazę 600 warstw tematycznych dotyczących terenu województwa opolskiego. Powyższe dane są pogrupowane dla użytkowników w serwisach tematycznych, które zawierają bazy danych oraz dedykowane mapy tematyczne, numeryczny model terenu, a także objekty 3D. Portal umożliwia tworzenie własnych warstw oraz kompozycji mapowych, zapisywanie ich, wykonywanie analiz przestrzennych oraz sporządzanie raportów danych w formie tabelarycznej.

 oznaczenie projektu.jpeg
 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png