Ogłoszenie - Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja

Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 46-024 Łubniany, ul Opolska 57 informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.O70.7.67.2018.EK z dnia 25.04.2018 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę í zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany na okres 3 lat.

Taryfy zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków będą obowiązywać od dnia 25.05.2018 r. w wysokościach jak w poniższych tabelach.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców: Grupa I

Cena za 1 mwody w PLN

Netto Brutto
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf 3,08 3,33
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf 3,16 3,41
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf 3,25 3,51

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców: Grupa I

Cena za 1 mwody w PLN

Netto Brutto
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf 7,35 7,94
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowych taryf 7,90 8,53
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf 8,00 8,64

 

Stawka opłaty abonamentowej

Taryfowa grupa odbiorców: Grupa I

Stawka w PLN/m-c

Netto Brutto
W okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf 5 5,40

 

PDF  Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie taryf za wodę i ścieki

PDF  Ogłoszenie dotyczące taryf za wodę i ścieki

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png