Ogłoszenie dla mieszkańców wsi Dąbrówka Łubniańska

Łubniany, dnia 08 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców wsi Dąbrówka Łubniańska

Informujemy, że od dnia 12 czerwca 2018 roku do dnia 30 lipca 2018 roku firma projektowa APM Anna Michałek z/s. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 15/3 prowadzi prace terenowe nad aktualizacją dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska. W terminie tym upoważnieni przedstawiciele firmy będą konsultowali z mieszkańcami poszczególnych posesji przebieg trasy przyłącza oraz lokalizację przepompowni przydomowej. Telefon kontaktowy w przedmiotowej sprawie 77 42 70 547 – Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany.

 

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png